Următorii sunt termenii unui acord legal între dumneavoastră și Frankar Advertising SRL, persoană juridică română, având datele de identificare în subsolul acestei pagini.

Prin accesarea, căutarea și/sau folosirea acestui site web, confirmați că ați citit, înteles și acceptat acești termeni și că respectați toate legile și regulamentele aplicabile.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu folosiți acest site web.

Acest site web poate conține alte înștiințări asupra proprietății și informatii despre copyright, ai căror termeni trebuie avuți în vedere și respectați.

Informațiile din acest site web ar putea conține inadvertențe tehnice sau greșeli de scriere.

Informațiile pot fi schimbate sau actualizate fără notificare.

Frankar Advertising SRL poate, de asemenea, să facă, țn orice moment și fără notificare, îmbunătățiri și/sau schimbări la produsele și/sau serviciile descrise în aceste informații.

Frankar Advertising SRL nu își asumă nici o răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor furnizate în acest site web și folosirea acestor informații este pe riscul utilizatorului.

Frankar Advertising SRL nu furnizează nici o asigurare asupra faptului că orice problemă raportată ar putea fi rezolvată folosind oricare dintre informațiile furnizate de către Frankar Advertising SRL.

Furnizând aceste informații, Frankar Advertising SRL nu acordă nici o licență pentru copyright, patente sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Frankar Advertising SRL nu își asumă nici o răspundere pentru nici un alt site web pe care l-ați putea accesa prin acest site.

Când accesați un site web neaparținând Frankar Advertising SRL, chiar și unul care ar putea conține sigla Frankar Advertising SRL, vă rugăm să înțelegeți că acesta este independent de Frankar Advertising SRL și că Frankar Advertising SRL nu are nici un control asupra conținutului acelui site web.

În plus, o legătură la un site web neaparținând Frankar Advertising SRL nu înseamnă că Frankar Advertising SRL girează sau acceptă vreo răspundere pentru conținutul sau folosirea acelui site web.

Depinde de dumneavoastră să luați măsuri pentru a vă asigura că orice selectați pentru folosire este lipsit de elemente ca virusi, viermi, cai troieni și alte elemente de natură distructivă.


ÎN NICI UN CAZ Frankar Advertising SRL NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE, FAȚĂ DE ORICE PARTE, PENTRU ORICARE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE DAUNE CONSECUTIVE SUFERITE PRIN FOLOSIREA ACESTUI SITE WEB SAU A ORICĂREI LEGĂTURI LA ALTE SITE-URI WEB, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, ORICE PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPERI DE AFACERI, PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE DIN SISTEMUL DUMNEAVOASTRĂ, DE MANIPULARE A INFORMAȚIILOR ORI ALTE ASEMENEA, CHIAR DACĂ SUNTEM ÎNȘTIINȚATI ÎN MOD EXPRES DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

TOATE INFORMAȚIILE SUNT FURNIZATE DE Frankar Advertising SRL DOAR PE O BAZĂ "AȘA CUM ESTE".

Frankar Advertising SRL NU FURNIZEAZĂ VREO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV GARANȚII IMPLICITE PENTRU POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATE ȘI NEÎNCĂLCARE A UNOR DREPTURI SAU NORME.


Frankar Advertising SRL poate oricând să revizuiască acești termeni prin actualizarea acestui anunț.

Prin folosirea acestui site web, sunteți de acord să respectați aceste revizuiri și, de aceea, trebuie să vizitați periodic această pagina pentru a lua cunoștiință de termenii actuali.

Imaginile și descrierile produselor / serviciilor de pe site sunt exemplificative și nu creează nici o obligație contractuală, expresă sau implicită.

Culorile afișate nu sunt neapărat cele reale, pot exista mici diferențe.